Voile

Hoe als zij langzaam binnenrijdt
ken jij de trage pijn
van ver geleden tijd

Jij fluisterend gordijn

Hoe ken jij toch mijn vlucht
van kommer en van kwel
van voor de eerste zucht

Jij ruisend nevelvel

Hoe zweef jij toch naar binnen, als ik bedekken laat
Nog voor het echt beginnen

Mijn zacht wuivend gewaad