Karma lied

Hebben wij van ons lot genoten

Verwanten in de ziel

Nu is het onomstoten

De grote toren viel

Het rijke leven uitgeroeid

Wordt hier niet meer gezien

Wij zwerven verder, ongeschoeid

en rusteloos sindsdien