Belgische grenadier IJzerfront 1914

 

Nadat op 1 augustus 1914 de Eerste Wereld Oorlog uitbrak had België ongeveer 190000 man onder de wapenen. In augustus en september 1914 namen de Grenadiers deel aan de verdediging van de vesting Antwerpen tegen het oprukkende Duitse leger.

Hierna leverden de Grenadiers slag rondom het riviertje de IJzer rondom Diksmuiden. Bij Ramskapelle streden zij 9 dagen en nachten aan een stuk tegen de oprukkende Duitse troepen. Nadat op 30 oktober door het openzetten van diverse sluizen en waterkeringen rondom Nieuwpoort een groot gedeelte van het front rondom de IJzer onder water werd gezet, wordt de Duitse opmars tot stilstaan gebracht en ontwikkelde zich rondom de IJzer een loopgravenfront, welke daar eigenlijk stand hield tot 1918 en waarbij de Grenadiers een groot aandeel leveren in de verdediging van dit stuk van het front. In de eerste wereldoorlog sneuvelden ongeveer 1500 Belgische militairen.

Het betreft hier een 54 mm model van een Grenadier in het uniform van 1914. Dit uniform en de uitrusting waren niet bijzonder modern. Het model gaat deel uitmaken van een nog te bouwen diorama over de verbroedering van de troepen tijdens de kerst van 1914 (Joyeux Noel).