Into my arms

Het kind

verborgen in de hoeken

vindt

en blijft ook zoeken