Lijkwade

Nu weeft de nacht

haar zacht gewaad

voor hem

die aanstonds verder gaat